ÅRSMØTE 2021

Årsmøte avholdes den 16 mars kl. 19.00 på Furland. Saker må være styret i hende innen 9 februar 2021. Eventuelle saker sendes til: redaktor@vestnes-hundeklubb.no