KONTAKT OSS - VESTNES HUNDEKLUBB;

 

NB: Midlertidig epost Adresse! 19.04.2018

kasserer@vestnes-hundeklubb.no

(Denne adressen videresender til hele styret)

 

 

 

STYRET

 

Leder: Odd Kåre Lien

mail: styreleder@vestnes-hundeklubb.no

mobil: 98226271

 

Nestleder: Johan Elias Åkre

mail: Johanaakre@live.com

Mobil: 970 61 072

 

Sekretær: Gro Malen Brønnestad

mail: Redaktor@vestnes-hundeklubb.no

mobil : 928 16 907

 

Kasserer: Vidar Sanden

mail: Kasserer@vestnes-hundeklubb.no

mobil: 974 28 247

 

Styremedlem: Veslemøy Hovden

mail: tuentaus1@hotmail.com

mobil: 941 37 815           

 

1. Vara: Mary-Anna Moen

mail: rowitimo@hotmail.com

mobil: 91687944

 

2. Vara: Mona Janne Johansen

mail: 

mobil: 913 71 800


 

 

 UTSTILLINGSKOMITÈ 2019

 

Leder :Johan Elias Åkre.

Plassleder: Odd Kåre Lien.

Sekreteriatet/web Annlaug Gjerde.

Preimiboden :

Innkjøp premier /Kjøkken 

Mary Anna Moen.

Kjøkkenansvarleg. Mona Janne Johanssen.

Kasserer: Vidar Sanden.

Agility : Veslemøy Hovden.

Straumansvarleg. Einar Hendry Bjerkevoll.

Bestilling av Campingplass : Ottar Liabø.

Parkeringsleder :

Rigging/nedrigging :Odd Kåre Lien ... Alle mann til pumpene.

Rydde lag på området:

Renholdning vasking av ganger og toaletter . Anett Vik /Tanja Liabø pluss 2 til.

 

Medlem:

 

 

 
BANEKOMITÈ 2019

 

Odd Kåre Lien.

Kurt Tomren.

Einar Henry Bjerkevoll.

 

 

VALGKOMITÈ 2019