KONTAKT OSS - VESTNES HUNDEKLUBB;

 

NB: Midlertidig epost Adresse! 19.04.2018

kasserer@vestnes-hundeklubb.no

(Denne adressen videresender til hele styret)

 

 

 

STYRET

 

Leder: Odd Kåre Lien

mail: oddkaare.lien@mimer.no

mobil: 959 58 154

 

Nestleder: Johan Elias Åkre

mail: Johanaakre@live.com

Mobil: 970 61 072

 

Sekretær: Steinar Fredrikstad

mail: Redaktor@vestnes-hundeklubb.no

mobil : 955 55 989 

 

Kasserer: Lone Haugan

mail: Kasserer@vestnes-hundeklubb.no

mobil: 413 47 702

 

Styremedlem: Veslemøy Hovden

mail: tuentaus1@hotmail.com

mobil: 941 37 815           

 

1. Vara: Kurt Tomren

mail: kurt.tomren@online.no

mobil: 95179803,

 

2. Vara: Mary-Anna Moen

mail: rowitimo@hotmail.com

mobil: 91687944


 

 

 UTSTILLINGSKOMITÈ 2017

 

Leder :

Medlem:

Medlem:

Medlem:

 

 

 
BANEKOMITÈ 2017

 

Odd Kåre Lien.

Kurt Tomren.

Harald Bjerkevoll.

Einar Henry Bjerkevoll.

 

 

VALGKOMITÈ 2017