Den 3 juli 2019 ble det avholdt orienteringsmøte i anledning årets utstilling.