STYRET

 

Leder: Odd Kåre Lien

mail: styreleder@vestnes-hundeklubb.no

mobil: 98226271

 

Nestleder: Johan Elias Åkre

mail: Johanaakre@live.com

Mobil: 970 61 072

 

Sekretær: Gro Malen Brønnestad

mail: Redaktor@vestnes-hundeklubb.no

mobil : 928 16 907

 

Kasserer: Vidar Sanden

mail: Kasserer@vestnes-hundeklubb.no

mobil: 974 28 247

 

Styremedlem: Veslemøy Hovden

mail: tuentaus1@hotmail.com

mobil: 941 37 815           

 

1. Vara: Mary-Anna Moen

mail: rowitimo@hotmail.com

mobil: 91687944

 

2. Vara: Mona Janne Johansen

mail: 

mobil: 913 71 800