ÅRSMØTE  2023 BLIR DEN 21. MARS

 

Saker som ønsket fremmet på årsmøtet eller forslag på kandidater til verv
sendes innen 14. februar 2023 

til: Vestnes Hundeklubb
v/Odd Kåre Lien
Liaråket, 6393 Tomrefjord

eller på e-post til: vestnes@klubb.nkk.no

Forslag på kandidater til valg  videresendes til valgkomiteen

Styret i VHK
Leder Odd Kåre Lien – ikke på valg
Nestleder: Johan Åkre – på valg for 2 år
Kasserer: Svein Arve Frostad – ikke på valg
Sekretær: Annlaug Gjerde – på valg for 2 år
Styremedlem 2 år: Mona Janne Johansen – ikke på valg
1. Varamedlem 1 år Marja-Riika Koivunen – på valg for 1 år
2. Varamedlem trukket seg i perioden – på valg for 1 år
Revisor Joar Kirkeslett på valg for 1 år
Vararevisor Ann Karin Gjerde - på valg for 1 år
Valgkomite med Leder – gått ut i perioden - på valg 2 år
Valgkomitémedlem Lindis Aas – på valg 2 år
Valgkomitémedlem Maria Viken  - ikke på valg
Varamedlem valgkomitéen Ivar Nerås - på valg for 1 år

 

 

JUBILEUMSFEST

 

 

Kurs/foredrag 2023
Vi planlegger å arrangere følgende kurs, om det er nok interesse:


Helgekurs:
Blodsporkurs
Rallykurs, videregående 
Rallykurs, nybegynner 
Nosework
Agility
Handlerkurs (utstilling)

 

Kurs ukedager:
Valpekurs
Kontakt og passeringskurs
Apellmerke/brosjemerke-kurs.

 

Medlemsmøte med foredrag/tema.
Tema er under planlegging

 

Kom gjene med forslag til andre kurs eller tema til foredrag.
 

 

 
 
Treningsdager i VHK
 
 
SOSIALTRENING
Hver onsdag kl. 18.00 utenom skoleferiene

UTSTILLINGSTRENING
Tirsdager kl. 18.00 om det ikke er kurs. Følg med på facebookgruppen, der blir det lagt ut info om når det er ringtrening.
 
RALLYTRENING
Følg med på klubbens facebookgruppe for medlemmer, der legges det ut når det er trening.
Torsdag kl.18.00 er avsatt til Rallytrening.
 

 
 
 

 
 
VHKs utstilling i Tresfjord 9. juli.
 
 
VI GRATULERER BIS 

 
VI GRATULERER BIS VALP 
 
 
 
 
 
 
Vi har følgende  arrangement i 2022:

Rallylydighet:
1 og 2 oktober
 
Utstilling 9 og 10 juli.
Dobbelutstilling arrangeres sammen med N. Terrier Klub avd. Trøndelag.
 
 
SOSIALTRENING
Hver onsdag kl. 18.00 utenom skoleferiene

UTSTILLINGSTRENING
Hver tirsdag kl. 18.00 siste gang før ferien er 6.7
 
RALLYTRENING
Følg med på klubbens facebookgruppe for medlemmer, der legges det ut når det er trening. Vanligvis er det torsdag kl.18.00 som er avsatt til rally, om det ikke er kurs.
 
 
 

KLUBBEN ER PÅ FACEBOOK

Åpen Gruppe:

Klikk på bildet for og komme til vår åpene facebook gruppe.

Åpen Gruppe

 

Lukket Gruppe for medlemmer:

Klikk på bildet for og komme til vår lukkede facebook gruppe.

 

 

Kode for å komme inn på treningsplassen

Hei.

Denne koden blir byttet jevnlig.

Til dere som ikkje har betalt medlemskapet blir  sletta som medlem på den lukka siden på Fb inntil kontigenten er betalt.

Koden på låsa blir lagt ut på den lukka siden på Fb.

Eller dere kan sende melding eller ringe til Odd Kåre Lien for å få koden. 

TLF. 98226271 .

Mvh

Styret